РАБОТНИЦИ ВО САМСУНГ РАБОТАТ ПРЕКУВРЕМЕНО И БЕЗ ЗАШТИТА Печати
ДРУГИТЕ ЗА ЗПР - ДРУГИТЕ ЗА ЗПР
Среда, 02 Јули 2014 09:03

Прочитајте ја информацијата за работниците во Самсунг кои работат прекувремено и без заштита.