ИНТЕРЕСНИ ИСТРАЖУВАЊА ОД ILO ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ГУБЕЊЕТО НА РАБОТНОТО МЕСТО Печати
МОТ ЦЕНТАР - МОТ - Новости - Проекти - Настани
Петок, 10 Јануари 2014 14:27

ВЕРОЈАТНОСТ ДЕКА ОНОЈ КОЈ БАРА РАБОТА ЌЕ СЕ ВРАБОТИ ВО РОК ОД ЕДНА ГОДИНА (искажана во проценти)

ВЕРОЈАТНОСТ ДЕКА ВРАБОТЕНИОТ ЌЕ ЈА ИЗГУБИ РАБОТАТА ВО РОК ОД ЕДНА ГОДИНА (искажана во проценти)