ОБУКИ
Oдржан еднодневен семинар на тема: „Системи за управување со БЗР” PDF Печати Е-пошта
ОБУКИ - ОБУКИ
Вторник, 24 Јануари 2017 00:00

Позитивното влијание од воведувањето на системите за управување со безбедност и здравје при работа на ниво на организација, како за намалување на опасностите и ризиците, така и на продуктивноста, денес е признаено од страна на Владата на Република Македонија, работодавачите и работниците.

Со цел да се информираат корисниците, за променливите методологии од областа на безбедност и здравје при работа, кои помагаат во одржување на здрава и безбедна средина за работа, што претставува клуч за подобрување на самото работно место, Стопанската комора на Македонија на 24 јануари 2017 година, во соработка со Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), oдржа еднодневен семинар на тема: „Системи за управување со БЗР.

Во првата сесија, предавач беше проф.Д-р Јасмина Чалоска кој што во своето презентирање се задржа на системското управување со ризик, како и на процесот на проценка на ризик.

Во втората сесија, консултант Ирина Паневска, говореше за OHSAS 18001:2007 – стандард за систем за управување со безбедност и здравје при работа, кој има за цел ефективно справување со ризиците за безбедност и здравјето на луѓето вклучени во работниот процес.

Иван Ангелов, претставник од корпоративната компанија Цементарница „УСЈЕ“ АД, членка на Групацијата „ТИТАН“, го сподели позитивното искуство на компанијата со имплементиран стандард OHSAS – 18001. Кои се барањата, потребните документи како и придобивките од негова имплементација.

 

Присутни активно учестуваа во обуката, поставувајќи прашања до предавачите.

 
Oбука на тема: „Подготовка за полагање на стручен испит по БЗР”. PDF Печати Е-пошта
ОБУКИ - ОБУКИ
Вторник, 17 Јануари 2017 11:40

Со цел да им се овозможи соодветна стручна подготовка на лицата кои се имаат пријавено за полагање на стручен испит по безбедноста и здравјето при работа, Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), ја реализира еднодневната обука на тема: „Подготовка за полагање на стручен испит по БЗР”.

Со свои презентации на обуката учествуваа: Снежана Јанкова Петковска, дипломиран инжинер по ЗПР и стручно лице по БР- која што имаше предавање за проценка на ризик и управување со ризик, со демонстирање на практични примери од оваа област; др. Искра Кочева, доктор по медицина на труд кој ги опфати законските одредби кои го покриваат здравствениот аспект од областа на БЗР и м-р Марија Гроздановска, асс.по правни предмети од областа на БЗР која што говореше за законската регулатива на БЗР во РМ.

 

Кандидатите беа запознаени со материјалот за полагање, одговори на дел од прашањата за кои што немаа доволно сознанија, а добија и насоки за литература која можат да ја користат за подготовка на испитот.

 
Обука “Испитување на работна опрема“ 13,09,20016 PDF Печати Е-пошта
ОБУКИ - ОБУКИ
Вторник, 13 Септември 2016 00:00

“Испитување на работна опрема согласно Законот за безбедност и здравје при работа (Сл.весник на РМ бр.92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/2015 и 30/16)”

Со цел унапредување на безбедноста и здравјето при работа, Стопанската комора на Македонија на 13 септември 2016 година, во соработка со Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР),  реализираше еднодневен семинар на тема:

ИСПИТУВАЊЕ НА РАБОТНАТА ОПРЕМА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА („Службен весник на РМ“, бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/2015 и 30/16).

Модератор на обуката беше госпоѓа Снежана Ј. Петковска дипл.инж. по ЗПР. На обуката присуствуваа 41 учесници од различни компании, истата беше реализирана согласно предвидената програма:

1. Адвокат Марина Блажевска

- Правна легислатива од областа на безбедноста и здравјето при работа,

2. Проф.Др. Виктор Гавриловски – Машински факултет Скопје

- Испитување на работна опрема

- Работни вежби

3. Г-дин Јане Ставрев – Државен инспекторат за техничка инспекција

- Дискусија - состојба на терен

4. Г-дин Јосиф Перчинков – Државен инспекторат на труд

- Дискусија – состојба на терен

Им благодариме на сите учесници на обуката кои со своето учество во дискусиите го подигнаа нивото на истата и на кои дискусии беа поставени и одговорени низа на прашања поврзани со темата.

Оваа обука според Правилникот за едукација на стручни лица за безбедност при работа се бодува со 10 бода за пасивно учество на истата, според Годишната програма за спроведување на обуки од областа на БЗР. 
Обука за подготовка на стручен испит по безбедност и здравје при работа PDF Печати Е-пошта
ОБУКИ - ОБУКИ
Петок, 02 Септември 2016 09:33

Тема на обука: Материјали за подготовка на стручен испит по безбедност и здравје при работа

Почитувани,

На 31.08.2016г., Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) организираше обука на тема Материјали за подготовка на стручен испит по безбедност и здравје при работа”.

Целта на обуката беше да се обезбеди стручна подготовка на кандидатите кои ќе полагаат стручен испит по безбедност и здравје при работа. Предавачи на обуката беа госпоѓа Снежана Ј.Петковска дипл.инж. по ЗПР и стручно лице, проф. Агим Шаќири – универзитетски професор по трудово право, и Д-р. Искра Коцева – доктор по медицина на трудот.

 
СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОДГОТОВКИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ПО БЗР PDF Печати Е-пошта
ОБУКИ - ОБУКИ
Четврток, 30 Јуни 2016 07:15

Со цел да им се овозможи соодветна стручна подготовка на лицата кои се имаат пријавено за полагање на стручен испит по безбедноста и здравјето при работа, Стопанската комора на Македонија на 28 јуни 2016 година, во соработка со Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), ја реализира еднодневната обука на тема: „МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОДГОТОВКИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ( СЛ.ВЕСНИК НА Р.МАКЕДОНИЈА БР.138 )”.

Со свои презентации на обуката учествуваа проф. др. Агим Шаќири (редовен професор на универзитетот на Југоисточна Европа по предметот трудово право), др. Искра Коцева (доктор по трудова медицина) и дипл. инг. по ЗПР Снежана Јанкова Петковска, стручно лице за БР. На обуката присуствуваа дваесет и три учесници кандидати за стручен испит по БЗР.

Постигнати цели: запознавање на кандидатите со материјалот за полагање, одговори на дел од прашањата за кои кандидатите немаа доволно сознанија, насоки за литература која можат да ја користат за подготовка на испитот. Кандидатите пројавија значителен интерес околу материјата и активно учествуваа со поставување на прашања, за кои предавачите се потрудија да дадат исцрпни одговори и напатствија. Исто така Македонското здружение за заштита при работа на сите кандидати учесници на обуката по електронски пат им испрати линкови за материјалите кои можат да им бидат од полза при спремањето на испитот.

 

 
<< Прва страна < Претходна страна 1 2 3 Следна страна > Последна страна >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk