БИБЛИОТЕКА
Нови изданија од EU OSHA PDF Печати Е-пошта
БИБЛИОТЕКА - ИЗДАВАШТВО
Вторник, 22 Ноември 2016 09:06

Европска агенција за БЗР ги објави своите најнови изданија на повеќе јазици. Изданијата се достапни на линковите подолу и можат да се превземат.

Article - The future of work: crowdsourcing (CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK)

Article - The future of work: performance-enhancing drugs (DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK)

Article - The future of work: robotics (CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | NL | PL | PT | SK | SV)

Summary - Review of successful Occupational Safety and Health benchmarking initiatives (CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL)

 
СПРЕЧУВАЊЕ СТРЕС НА РАБОТНОТО МЕСТО PDF Печати Е-пошта
БИБЛИОТЕКА - ИЗДАВАШТВО
Петок, 06 Мај 2016 16:14

СПРЕЧУВАЊЕ СТРЕС НА РАБОТНОТО МЕСТО

Оваа публикација е многу повеќе од прирачник за стрес; голем дел од содржаните илустрации се водич за ревизија на добри практики за безбедност и здравје што, секако, ќе придонесе стресот да се сведе на минимум.

 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА PDF Печати Е-пошта
БИБЛИОТЕКА - ИЗДАВАШТВО
Вторник, 02 Февруари 2016 08:10

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

Со ова преведено издание на меѓународно признаеното четиво од авторот Бенџамин Али „Основни принципи за безбедност и здравје при работа“, Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) повторно им излегува в пресрет на бројните колеги кои во изминатиов период го контактираа МЗЗПР и бараат нови материјали од областа на безбедност и здравје при работа (БЗР).

 
ЕРГОНОМСКИ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ PDF Печати Е-пошта
БИБЛИОТЕКА - ИЗДАВАШТВО
Вторник, 29 Декември 2015 04:52

Оваа книга претсавува оригинално издание на Меѓународната Организација на Трудот, која на едноставен и практичен начин, со конкретни мерки им овозможува на стручните лица за безбедност, инженерите за заштита при работа, како и лекарите по медицина на труд да направат правилен избор во давањето на стручни совети за превенирање на одредени потенцијални ризмици поврзани со работното место.

 
Студија за спроведување на безбедноста и здравјето при работа во Република Македонија PDF Печати Е-пошта
БИБЛИОТЕКА - ИЗДАВАШТВО
Среда, 01 Април 2015 00:00

Студија за спроведување на безбедноста и здравјето при работа во Република Македонија

Безбедноста и здравјето при работа подразбира создавање на услови за работа, во кои се преземаат мерки и активности, со цел заштита на животот и здравјето на вработените и другите лица кои на тоа имаат право...

 


МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk