NEWS - MOSHA
# Article Title Date
1 Еднодневен семинар: ПОДИГНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА И СИНДИКАЛНИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО КОМПАНИИТЕ Monday, 13 February 2017
2 ОБУКА СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Monday, 16 January 2017
3 Повик за избор на модератор за јавна дебата Wednesday, 11 January 2017
4 Oбука за безбедност и здравје на тема „ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА” Monday, 09 January 2017
5 Интервју со Д-р Анета Атанасовска – специјалист по медицина на трудот, Институт за медицина на трудот на Р. Македонија – Скопје, СЗО Колаборативен Центар Thursday, 22 December 2016
6 Интервју со Кристина Грижоска- стручно лице по БР, Комфи Ангел ДОО-Прилеп Thursday, 22 December 2016
7 МЗЗПР: 40-тина смртни случаи годишно при повреда на работно место Tuesday, 13 December 2016
8 Интервјо со Стефка Јанковска Петковска, стручно лице по БЗР, ЈКП Водовод Битола Tuesday, 29 November 2016
9 40 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ - Здружение за заштита при работа-Битола Monday, 28 November 2016
10 Нови изданија од EU OSHA Tuesday, 22 November 2016
11 Деветото стручно советување од областа на рударството и геологијата 11-13 Ноември - Струмица Monday, 21 November 2016
12 Пројавување интерес за формирање на клуб за БЗР Friday, 18 November 2016
13 стручно советување со меѓународно учество од областа на подземната и површинската експлотација на минерални суровини Подекс-Повекс 2016 Tuesday, 15 November 2016
14 ПОВИК за прибирање на понуди за изработка на промотивно виде Tuesday, 15 November 2016
15 Конференција„ Рамковните договори за партнерство со Европската Комисија” Friday, 11 November 2016
16 БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КРОС СЕКТОРСКИ СОСТАНОЦИ Monday, 07 November 2016
17 еднодневна обука на тема: „Улога на синдикатот и претставникот на... Friday, 04 November 2016
18 Одбележувањето на Европската недела за БЗР 24-28 октомври 2016 Tuesday, 01 November 2016
19 ЕВРОПСКА НЕДЕЛА ЗА БЗР 24-28 ОКТОМВРИ 2016 Monday, 31 October 2016
20 Европската недела за БЗР, во Косово Friday, 28 October 2016
21 ПОСЕТА ВО КОМПАНИИ Wednesday, 26 October 2016
22 Обука на тема„ Улога на синдикатот и претставникот на вработените за БЗР“ Wednesday, 26 October 2016
23 Бо Охрид се одржа симпозиум на тема: „ Состојба со безбедност и здравје при работа преку призма на инспекциски надзор-регионална соработка” Wednesday, 26 October 2016
24 Европска недела за безбедност и здравје при работа Thursday, 20 October 2016
25 Oдржан 40-тиот Меѓународен саем за превенција и реагирање во вонредни ситуации и безбедност и здравје при работа-Белград Wednesday, 19 October 2016
26 Вториот Македонски конгрес за медицина на трудот Monday, 17 October 2016
27 Избор на Амбасадор за Македонија на Европската мрежа за образование и обука за безбедност и здравје при работа (ENETOSH Monday, 17 October 2016
28 Повик за учество = Светскиот конгрес за БЗР - Сингапур Friday, 14 October 2016
29 ПОКАНА ЗА СЕМИНАР „Улогата на синдикатот и претставникот на вработените за БЗР“ - 26, 10. 2016 Monday, 10 October 2016
30 Интервју со Г-дин Дејан Хаџи Димов, стручно лице за безбедност при работа во ЈСП Monday, 10 October 2016
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 21

MOSHA Login

MACEDONIAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION

st.Vostanicka No. 2, 1000 Skopje, R.Macedonia
postal address: P.O box 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk