КОНВЕНЦИИ И ПРЕПОРАКИ ЗА БЗР PDF Печати Е-пошта
МОТ ЦЕНТАР - МОТ - Новости - Проекти - Настани
Четврток, 16 Февруари 2012 13:01

Канцеларијата на Меѓународната организација на труд (МОТ), Скопје издаде нова публикација која беше промовирана на семинарот со тема “БЗР инструменти на МОТ”. Семинарот организиран од страна на националниот координатор на МОТ за Македонија, Г-дин Емил Крстаноски, беше одржан во хотелот “Stone Bridge” во Скопје нa 08.02.2012.
Публикацијата го носи насловот “Конвенции и препораки за безбедност и здравје при работа на меѓународната организација на трудот “, и во себе ги содржи сите Конвенции и препораки од областа на БЗР ратификувани од Македонија, преведени на македонски јазик.

Публикацијата можете да ја преземете на следниот pdf линк

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk