Меѓународен ден на медицинските сестри (12 мај 2007) PDF Печати Е-пошта
НОВОСТИ - Свет
Среда, 16 Мај 2007 00:00
Во 2006, Светската здравствена организација, посочи дека постои недостиг на работна сила во здравството, вклучувајќи и недостиг од медицински сестри, како главен приоритет. Причините за ова се и различни и комплексни, но ризиците и заштитата на работното место се секако меѓунајважните. Конвенцијата 149 на МОТ ги повикува земјите членки на ЕУ да ги подобрат постоечките закони за заштита при работа и да ги прилагодат на специфичноста на професијата медицинска сестра. Прочитајте повеќе на www.ilo.org
 

МЗЗПР - Најава

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk