Еднодневен семинар: ПОДИГНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА И СИНДИКАЛНИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО КОМПАНИИТЕ PDF Печати Е-пошта
NEWS - МЗЗПР
Понеделник, 13 Февруари 2017 00:00

Еднодневен семинар:

ПОДИГНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ

НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

И СИНДИКАЛНИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО КОМПАНИИТЕ

23 февруари 2017 година (четврток)

10:00 – 16:00 часот

Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат

Со цел унапредување на безбедноста и здравјето при работа, зголемување на капацитетите на правните субјекти во областа на безбедноста и здравјето при работа, притоа следејќи ги промените и дополнувањата во Законот за безбедност и здравје при работа, Стопанската комора на Македонија на 23 февруари 2017 година, во соработка со Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), ќе реализира еднодневен семинар на тема: Подигнување на капацитетите на претставниците на вработените за безбедност и здравје при работа и синдикалните претставници во компаниите.

ПРОГРАМА

I СЕСИЈА

- Законски одредби согласно Законот за БЗР:

· Обврски на работодавачот;

· Права и обврски на работниците;

· Избор на претставник на вработените за БЗР.

Предавач: претставник од Државниот инспекторат на труд / Министерство за труд и социјална политика на Република Македонија

II СЕСИЈА

- Консултација и информирање на вработените;

- Поим за повреди / несреќи при работа;

- Организирано делување на претставниците на вработените и синдикалните претставници во компаниите.

Предавач: Снежана Јанкова Петковска, дипл. инж. по заштита при работа, стручно лице по безбедност при работа.

III СЕСИЈА

- Насоки во избор на лична заштитна опрема;

- Препораки, демонстрација на лична заштитна опрема.

Предавач: претставник од компанијата за лична заштитна опрема  „Хорват“ ДОО – Скопје.

IV Дискусија

Семинарот е наменет за претставниците на вработените за безбедност и здравје при работа и синдикалните претставници на репрезентативниот синдикат.

Сите заинтересирани учесници можат да се пријават најдоцна до 20 февруари 2017 година.

 

МЗЗПР - Најава

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk