Повик за избор на модератор за јавна дебата PDF Print E-mail
NEWS - MOSHA
Wednesday, 11 January 2017 15:08

Повик за избор на модератор за јавна дебата во рамки на проектот: “Зајакнување на партнерствата на граѓанското општество и државните институции во креирање и унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина - Основно човеково право”

pdfМодератор.pdf

 

MOSHA Login

MACEDONIAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION

st.Vostanicka No. 2, 1000 Skopje, R.Macedonia
postal address: P.O box 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk