Oбука за безбедност и здравје на тема „ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА” PDF Print E-mail
NEWS - MOSHA
Monday, 09 January 2017 00:00

Почитувани,

Со цел да им се овозможи соодветна стручна подготовка на лицата кои се имаат пријавено за полагање стручен испит по безбедноста и здравјето при работа, Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), како единствен колаборативен центар на МОТ во Македонија и како Focal Point за Европската агенција за безбедност и здравје при работа, организира  обука за безбедност и здравје на тема „ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА”. Обуката ќе се реализира на 16.01.2017 год. од 09 - 16 часот во Едукативен центар за БЗР - ул Востаничка бр 2 - Скопје. За дополнителни информации контактирате не на е-маил This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или на контакт телефони 02/ 2774-868 или 071/361-188.

 

MOSHA Login

MACEDONIAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION

st.Vostanicka No. 2, 1000 Skopje, R.Macedonia
postal address: P.O box 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk