БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КРОС СЕКТОРСКИ СОСТАНОЦИ PDF Print E-mail
NEWS - MOSHA
Monday, 07 November 2016 00:00

Барање за прибирање на понуди за организирање на настани

МЗЗПР во рамките на проектот “„Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции” број на договор ГРАНТ NO. 2015/370-380 финансиран од Европска Унија објавува оглас за прибирање на понуди за изнајмување на деловен простор и техничка опрема.

Подетални технички информации и спецификации за барањето се достапни на прикачените пдф документи:

 

MOSHA Login

MACEDONIAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION

st.Vostanicka No. 2, 1000 Skopje, R.Macedonia
postal address: P.O box 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk