Европската недела за БЗР, во Косово PDF Print E-mail
NEWS - MOSHA
Friday, 28 October 2016 00:00

На 28.10.2016 год. на покана на Косовското здружение за безбедност и здравје  и компанијата Sharrcem, претставници од Македонското здружение за заштита при работа, беа дел од одбележувањето на Европската недела за БЗР, во Косово.

Претставници од компанијата  го презентираа начинот на кој што е регулирана безбедноста и здравјето при работа, преку демонстрирање на целиот работен процес.

 

Соработката продолжува и понатаму.

 

MOSHA Login

MACEDONIAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION

st.Vostanicka No. 2, 1000 Skopje, R.Macedonia
postal address: P.O box 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk