Повик за учество = Светскиот конгрес за БЗР - Сингапур PDF Print E-mail
NEWS - MOSHA
Friday, 14 October 2016 09:53

Од 3-6 Септември 2017 год. во Сингапур ќе се одржува Светскиот конгрес за безбедност и здравје при работа.  Секоја година, учесници се експерти од областа на безбедност и здравје при работа од секаде од светот. Да се биде дел од овој Конгрес, преставува вистинска можност за споделување на најдобите практики и искуства меѓу учесниците, како и за остварување на соработка.

Краен рок за испраќање на вашите апстракти e до: 05.12.2016 год.

Повеќе информации на следниот линк:

https://www.safety2017singapore.com/edm/edm00_2ndannouncement.html#.V_YGU1Hbigk.facebook

 

MOSHA Login

MACEDONIAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION

st.Vostanicka No. 2, 1000 Skopje, R.Macedonia
postal address: P.O box 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk