ПОКАНА ЗА СЕМИНАР „Улогата на синдикатот и претставникот на вработените за БЗР“ - 26, 10. 2016 PDF Print E-mail
NEWS - MOSHA
Monday, 10 October 2016 10:01

Почитувани,

Со цел за унапредување на безбедноста и здравјето при работа и зголемување на капацитетите на правните субјекти во областа на безбедност и здравје при работа, следејќи ги промените и дополнувањата во Законот за БЗР, Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), како единствен колаборативен центар на МОТ во Македонија и како Focal Point за Европската агенција за безбедност и здравје при работа, организира  семинар за безбедност и здравје на тема „Улогата на синдикатот и претставникот на вработените за БЗР согласно Законот за безбедност и здравје при работа “, среда - 26. 10. 2016.

 

Обуката е наменета за синдикалните претставници на репрезентативниот синдикат, претседатели на синдикални организации и претставници на вработени за безбедност и здравје при работа.

Бројот на места е ограничен.

Со почит,
Тимот на МЗЗПР

 

 

 

MOSHA Login

MACEDONIAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION

st.Vostanicka No. 2, 1000 Skopje, R.Macedonia
postal address: P.O box 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk