Електронски Изданија на Англиски и други јазици PDF Печати Е-пошта
EU OSHA - EU OSHA
Четврток, 21 Јануари 2016 11:09

Следните изданија на стручна литература кои се достапни на Англиски и други јазициЧ

The e-fact “Maintenance and Hazardous Substances“ was already published in English and is now available in the following additional languages: CS | EL | HU | LV | MT| NO | PT

The e-fact “Maintenance and Hazardous Substances – Maintenance in the Chemical Industry “ was already published in English and is now available in the following additional languages: CSELHUISMT

The e-fact “Dangerous Substances and Successful Workplace Communication” was already published in English and is now available in the following additional languages: CSELFRHUIT |MTNL

 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk