ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕСРЕЌИ ПРИ РАБОТА ЗА 2014 ГОДИНА PDF Печати Е-пошта
NEWS - МЗЗПР
Понеделник, 04 Мај 2015 11:22

На Светскиот ден за безбедност и здравје при работа - 28 април, кој МЗЗПР оваа година го одбележа во Даут-пашиниот амам во Старата скопска чаршија, Македонското здружение за заштита при работа го објави годишниот извештај за несреќи при работа за 2014 година. Подолу може да го преземете овогодинешниот извештај, но и сите извештаи од последните 8 години.

Годишен извештај за несреќи при работа 2015

Годишен извештај за несреќи при работа 2014

Годишен извештај за несреќи при работа 2013

Годишен извештај за несреќи при работа 2012

Годишен извештај за несреќи при работа 2011

Годишен извештај за несреќи при работа 2010

Годишен извештај за несреќи при работа 2009

Годишен извештај за несреќи при работа 2008

Годишен извештај за несреќи при работа 2007

 

МЗЗПР - Најава

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk