КАТАЛОГ НА ОБУКИ НА МОТ PDF Печати Е-пошта
МОТ ЦЕНТАР - МОТ - Новости - Проекти - Настани
Среда, 24 Декември 2014 07:58

Меѓународната организација на трудот (МОТ) сподели каталог на обуки кои тие планираат да ги спроведат во текот на 2015 година. Истиот може да го преземете на следниот линк.

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk