РАБОТНИЦИ ВО САМСУНГ РАБОТАТ ПРЕКУВРЕМЕНО И БЕЗ ЗАШТИТА PDF Печати Е-пошта
ДРУГИТЕ ЗА ЗПР - ДРУГИТЕ ЗА ЗПР
Среда, 02 Јули 2014 09:03

Прочитајте ја информацијата за работниците во Самсунг кои работат прекувремено и без заштита.

 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk