ИНТЕРЕСНИ ИСТРАЖУВАЊА ОД ILO ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ГУБЕЊЕТО НА РАБОТНОТО МЕСТО PDF Печати Е-пошта
МОТ ЦЕНТАР - МОТ - Новости - Проекти - Настани
Петок, 10 Јануари 2014 14:27

ВЕРОЈАТНОСТ ДЕКА ОНОЈ КОЈ БАРА РАБОТА ЌЕ СЕ ВРАБОТИ ВО РОК ОД ЕДНА ГОДИНА (искажана во проценти)

ВЕРОЈАТНОСТ ДЕКА ВРАБОТЕНИОТ ЌЕ ЈА ИЗГУБИ РАБОТАТА ВО РОК ОД ЕДНА ГОДИНА (искажана во проценти)

 

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk