Го изгубивте корисничкото име или лозинката ?
  • Доколку го изгубивте вашето корисничко име, ве молиме внесете ја вашата E-mail адреса, оставајќи го поле за корисничко име празно, потоа кликнете на копчето Испрати корисничко име, и вашето корисничко име ќе биде испратено на вашата email адреса.
  • Доколку ја изгубивте вашата лозинка но го знаете корисничкото име, ве молиме внесете го вашето корисничко име и вашата E-mail адреса, кликнете на копчето Испрати лозинка, и ќе добиете нова лозинка. Искористете ја новата лозинка за најава на сајтот.
  • Доколку ги заборавивте и корисничкото име и лозинката, ве молиме прво обновете го корисничкото име а потоа лозинката. За да го обновете корисничкото име, ве молиме внесете ја вашата E-mail адреса, оставајќи го поле за корисничко име празно, потоа кликнете на копчето Испрати корисничко име, и вашето корисничко име ќе биде испратено на вашата email адреса. Од таму моежете да ја искористите истата форма за обновување на лозинката.

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk